ناسا پیش بینی کرده است که در ۲۳-۲۵ دسامبر ۲۰۱۲(سوم تا پنجم دی ۹۱) و در زمان تراز
کائنات زمین به مدت ۳ روز در تاریکی کامل به سر خواهد برد.
دانشمندان آمریکایی
پیش بینی تغییرات کائنات ، خاموشی در کل کره زمین به مدت ۳ روز از تاریخ ۲۳ دسامبر
۲۰۱۲ نموده اند.

این پایان جهان نیست ، این هم ترازی جهان ، جایی که خورشد و
زمین برای اولین بار هم تراز می شوند. زمین از وضعیت کنونی که بعد سوم است به بعد
صفر تغییر
نموده و سپس به بعد چهارم تغییر می نماید.در این گذار جهان با تغییر
بزرگی روبرو می شود و ما یک جهان جدیدی را خواهیم دید.
پیش بینی شده است که این
۳ روز تاریکی در روزهای ۲۳، ۲۴، ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲(سوم تا پنجم دی ماه ۹۱) اتفاق می
افتد، حفظ آرامش ، در آغوش کشیدن یکدیگر ، مناجات ، خواب به مدت ۳ روز بهترین راه
حل است و انهایی که بعد از این واقعه زنده می ماند با یک جهان نوین روبرو خواهند شد
و متاسفانه افرادی که از این موضوع ترس به دل راه دهند خواهند مرد .

/ 0 نظر / 21 بازدید