اگر لامپهای کم مصرف بشکند، فوری بمدت حداقل 15 دقیقه اتاق را ترک کنیدکوشش کنید هوای آلوده به غبار لامپ را تنفس نکنید

به سرعت اتاق را ترک کنید وروی آنچه از لامپ پخش شده پا نگذارید

از جارو برقی برا ی تمیز کردن اشغال لامپ استفاده نکنید زیرا ذره های سمی جیوه را در هوا پخش می کند


- دستکش لاستیکی بپوشید واشغالها را جمع کرده ودرکیسه پلاستیکی جدا از اشغال خانگی بریزید (ودر آنرا ببندید) وکیسه یاد شده را در اشغال خانگی نیندارید.آنرا مانند با طریهای فرسوده به ماموران مربوطه تحویل دهید

/ 0 نظر / 7 بازدید